logo.png

  • Znajdziemy właściwe rozwiązanie na Twoje kłopoty z kanalizacją
    Znajdziemy właściwe rozwiązanie na Twoje kłopoty z kanalizacją
  • Twój partner w branży pompowej
    Twój partner w branży pompowej
  • Gwarancja dobrze wykonanej usługi
    Gwarancja dobrze wykonanej usługi

ZOONIC
Zoonic - Ahuyentador ultrasónico de animales

Czasami zwierzęta mogą spowodować uszkodzenia na obiekcie związane z wysokim kosztem naprawy. W centrum transformacji, gniazda ptaków nad kablami powodują zwarcia, szczury gryzą kablegniazda os wewnątrz mogą spowodować uszkodzenia pracowników i pająki, które również przyciągają gady mogą powodować problemy w centralach.

ZOONIC to specjalny sprzęt przeznaczony do stworzenia środowiska nie nadającego się do życia i rozrodu dla każdego z tych zwierząt. ZOONIC emituje drgania ultradźwiękowe, z przemiennym zakresem częstotliwości, które przeszkadzają każdemu z tych gatunków.

ZOONIC nie wpływa na ludzi, choć, może niepokoić niektóre zwierzęta, dlatego nie powinny one być zamknięte w obiektach chronionych przez ZOONIC.